Priser

Det råder fri prissättning på tandvårdsbehandlingar i Sverige. Det innebär att priserna på olika behandlingar hos olika tandvårdsmottagningar kan variera något.

En fullständig prislista finns i vårt väntrum. Nedan följer ett urval av våra priser:

Undersökning: 900kr

Tanduttagning, enkel: 1350kr

Tanduttagning, komplicerad: 1738kr

Rotfyllning, en kanal: 4095kr

Rotfyllning, fyra kanaler: 6405kr

Bettskena, mjuk: 2479kr

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand:896kr

Fyllning av en yta på molar eller premolar: 993kr

Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar: 1616kr

Permanent tandstödd krona, en per käke: 7375kr

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke: 6608kr

Hängande led vid tandstödd protetik, per led: 3608kr

Hel över- eller underkäksprotes: 10395kr

Invisalign lägsta nivån (om det gäller en mindre tandförflyttning) från 30.000 kr.

Invisalign medel-svårt fall (bedömning görs av tandläkaren) mellan 40.000 kr och 60.000 kr.

Tandblekning: JUST NU!! 1.499kr (ord. pris 3500kr)

Kosmetisk tandvård

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan du äta, tala och tugga, samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Information gällande gratis undersökning hos oss

I samband med att man kommer på en gratis undersökning hos oss så drar vi samtliga ATB man har. Du betalar alltså inget själv, men om du har till exempel två stycken ATB så drar vi av båda.

Även om man inte har något sparat ATB så är man välkommen att nyttja den gratis undersökningen så man måste inte ha något sparat ATB.

För att få komma på denna undersökningen så måste man däremot vara ny patient hos oss, det vill säga att man inte varit på något slags besök tidigare hos oss. Om man är osäker på om man varit hos oss så är det bara att ringa eller maila oss era uppgifter så kollar vi upp det i systemet.

Tandvårdsbidrag

Alla får årligen ett tandvårdsbidrag, ATB. Detta kan ej sparas mer än 2år i rad. Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år. Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år. Upp till 30år får man också 600kr per år (för barn och ungdomar är det gratis men vi tar ej emot barn/unga vuxna patienter dvs. vi tar endast emot patienter över 24år).

Från 2013 har patienter med många mediciner eller är strålbehandlade och blivit muntorra, är under dialysbehandling, har Chrons sjukdom eller svårinställd diabetes samt blivit organtransplanterad rätt till STB som är på 600 kr per halvår. Du som patient behöver ett läkarintyg som Du själv handhar.

Uteblivande/Sent återbud

Återbud ber vi er lämna senast 48tim innan bokat besök annars måste vi tyvärr ta ut en avgift för sent återbud, detta gäller även vid uteblivande.

För ett kortare besök under 30min är det 300kr och ett längre besök (mer än 30min) är det 500kr.

Tandvårdsersättning

Kostnader upp till 3000 kronor av referenspriset får Du betala själv. Referenspriset är Försäkringskassans genomsnittliga beräkningsgrund och prissättningen varierar från klinik till klinik. För kostnader på 3001-15 000 kronor (av referenspriset) får Du 50 % ersättning. För kostnader över 15 000 kronor (av referenspriset) får Du 85 % ersättning.

Du kan läsa mer om tandvårdsstödet genom att klicka här